tosa inu

TATA: YAMATO Go Komukaisou Moloss de Harghita

 

tosa inu
....Moloss de Harghita

.

.

.

.

 

 

 

 

CACx1 Debrecen (Hu)

Ex.x1 Oradea (Ro)

tosa inu
Tata - Yamato import Japonia
tosa inu
Mama - Bora moloss de Harghita
Video